Upozornění

Od 1.10. 2020 budou mše svaté v kostele sv. Zikmunda ve středu v 10 : 00 hod. (lichý týden)

Od 3.4.2022 jsou nedělní mše svaté o 10:30 hod.